รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับ ต่อไปนี้ รายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4

1. พนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ 1-2

2. พนักงานเปล ลำดับที่ 1-2

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ลำดับที่ 1-18 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41625_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 260)