รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน  ดังนี้

1. ตำแหน่พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา เข้ารับการคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4

2. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา เข้ารับการคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย.2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 18 อัตรา เข้ารับการคัดเลือกวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 08.30 น.อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 4

ดาวน์โหลดเอกสาร n41624_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 152)