ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    

ด้วยโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร n31622_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 13)