ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ ปี2565

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ครั้งที่ 2)

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51616_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 12)