รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ในวันจันทร์ที่  17  ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4 สำนักบริหาร อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41599_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 118)