ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรจิตวิทยามั่นคง รุ่นที่ 123 ประจำปีงบ 2566

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรจิตวิทยามั่นคง รุ่นที่ 123 ประจำปีงบ 2566

ระหว่างวันที่  1 มีนาคม - 15 กันยายน 2566

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 90,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ