รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์และตำแหน่งพนักงานเปล

    

รพ.สิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานเปล  สอบคัดเลือกวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4 สำนักงานบริหาร รพ.สิชล 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41566_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 67)