รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

เข้ารับการคัดเลือกวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n11564_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 58)