ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ 2565

    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51556_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 4)