ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ramathibodi Update in internal Medicine 2022

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ramathibodi Update in internal Medicine 2022

ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51555_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 1)