รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปีก ชั้น 4 สำนักบริหารชั้น 4 โรงพยาบาลสิชล

ดาวน์โหลดเอกสาร n41551_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 37)