ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน รุ่นที่ 62

    

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน รุ่นที่ 62

ระหว่างวันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51547_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 46)