ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ 2565

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ปีงบประมาณ 2565

ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51546_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 9)