รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่่วยเหลือคนไข้ (ไตเทียม) จำนวน 1 อัตรา

    

รพ.สิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประจำกลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ กลุ่มการพยาบาล ให้ผุ้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41544_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 43)