ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

    

รพ.สิชล ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ออกไปถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41539_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 54)