รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 15 อัตรา

    

รพ.สิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41537_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 231)