รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหนงพนักช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 

เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4 สำนักบริหาร อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล ตามราละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41533_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 60)