ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ออกไปอีกจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41532_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 90)