ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบอไจล์ รุ่นที่ 3

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศักยภาพใหม่ ผู้นำแบบอไจล์ รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนแบบ On-Site ท่านละ 15,794 บาท และแบบ Online ท่านละ 13,674 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51528_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 12)