ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "นักบริหารทีมงาน" และหลักสูตร "ผู้นำการเเปลี่ยนแปลงระดับสูง"

    

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร "นักบริหารทีมงาน" และหลักสูตร "ผู้นำการเเปลี่ยนแปลงระดับสูง"

หลักสูตร "นักบริหารทีมงาน" ระหว่างวันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 25,000 บาท

หลักสูตร "ผู้นำการเเปลี่ยนอปลงระดับสูง" ระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 35,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51527_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 10)