ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 31 ประจำปี 2565

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 31 ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 27 กันยายน 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 36,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ