รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

    

รพ.สิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (ไตเทียม) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2565 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41513_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 284)