ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ"

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - 10

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51504_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 23)