ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

    

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2565 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31498_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 32)