รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่  20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41495_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 82)