รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วันที่พุธที่ 8 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n41484_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 91)