ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียง และโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                   ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวปีกนกพร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียง และโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ 12/2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร n11480_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 17)