ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                     ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ 11/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร n11479_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 22)