ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                     ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ (e-bidding) มาเผยแพร่ก่อนใช้ประกาศคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป 

ดาวน์โหลดเอกสาร n11469_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 25)