รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

    

รพ.สิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 ไปรายงานตัวทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4                สำนักบริหาร โรงพยาบาลสิชล ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41452_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 53)