ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2565

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2565 หัวข้อ "Palliative care in Disruptive Era"

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท และค่าลงทะเบียนหมู่คณะ 10 คน จำนวน 4,500 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51439_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 16)