ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 14

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 14

ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 2 กันยายน 2565 (ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51433_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 45)