ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 17 กันยายน 2565 (สัปดาห์ละ 1 - 2 วัน)

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 260,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51431_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 60)