ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 20 เมษายน 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 ในวัน และเวลาราชการ ณ รพ. สิชล  ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41428_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 276)