ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ระหว่างวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2565 

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 7,500 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51426_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 56)