ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนาบำบัด

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนาบำบัด (หลักสูตร ๑ เดือน)

ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 16 กันยายน 2565

โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 30,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51423_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 48)