ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4

    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 11 กรกฎาคม 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 25,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ)

ดาวน์โหลดเอกสาร n51422_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 55)