ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฉพาะทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่นที่ 10

ระยะเวลาในการอบรมจำนวน  4 เดือน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51399_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 11)