ขอเชิญเข้าร่วมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน

    

ขอเชิญเข้าร่วมอมรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน (Hybrid Learning)

ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนอบรมแบบ Offline ท่านละ 17,013 บาท และค่าลงทะเบียนอบรมแบบ Online ท่านละ 12,733 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51393_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 15)