รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  

ขอให้ผู้ผ่านคัดเลือกลำดับที่ 1  ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้างในวันที่ 18 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41391_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 81)