รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

    

รพ.สิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4 สำนักบริหาร

(ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จะต้องนำผลการตรวจโควิด ATK (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) นำมายื่นก่อนเข้าห้องสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร n41389_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 55)