รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน  2 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 14-21 กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n11337_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 70)