ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นประจำปี 2565 (The refresher course; what have left behind COVID - 19)

    

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นประจำปี 2565 (The refresher course; what have left behind COVID - 19)

ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565 ในรูปแบบประชุมออนไลน์

มีค่าลงทะเบียน 1,800 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51334_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 39)