ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ โครงการ Pain and Palliative care for doctors หลักสูตร 3 วัน

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ โครงการ Pain and Palliative care for doctors หลักสูตร 3 วัน

ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51330_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 79)