ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ โครงการ Advance course in Palliative care หลักสูตร 2 วัน

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ โครงการ Advance course in Palliative care หลักสูตร 2 วัน

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 

มีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51329_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 75)