ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565

    

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565 

สามารถสมัครได้ถึงภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n51321_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 94)