ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูองค์กรความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ ประจำปี 2565 หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูองค์กรความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ ประจำปี 2565 หลักสูตร เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ในระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51314_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 80)