ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

    

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n41304_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 357)