ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดมีโคมความร้อนพร้อมทำงานด้วยความร้อน 3 แหล่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                       ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดมีโคมความร้อนพร้อมทำงานด้วยความร้อน 3 แหล่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ สธ 4/2565 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร n11299_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 102)