ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ Critical Care Medicine 2021 : The Long March Through COVID 

ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2565 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ดาวน์โหลดเอกสาร n51298_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 12)